Categories
dogodki

Načrt dela za 2021 in 2022

Drugo projektno srečanje je bilo namenjeno načrtovanju kvalitativnega dela študije in postavitvi izhodišč za grafično oziroma spletno predstavitev projekta.

Na drugem projektnem srečanju smo oblikovali časovni okvir dela po posameznih fazah. V 1. letu bo fokus na kvalitativnem delu s ciljem, da imamo do junija 2021 transkripte izvedenih intervjujev z osnovnošolci in dijaki.

S tem namenom bomo do januarja 2021 pripravili koncepte in okviren raziskovalni načrt za terensko delo po sklopih (selekcija šol oziroma populacije), januarja in februarja 2021 pa oblikovali konkretna vprašanja za intervjuje in predlog medijskih dnevnikov. Po načrtu se bomo marca 2021 odpravili na teren.

Kvantitativna faza raziskovanja je predvidena za leto 2022, zaradi česar bomo pri oblikovanju anketnega vprašalnika lahko črpali iz rezultatov kvalitativne študije.

Za lažjo medsebojno koordinacijo dela smo imenovali vodje štirih tematskih sklopov, ki bodo usklajevali delo znotraj posameznih raziskovalnih skupin: I. družina, dr. Dejan Jontes in dr. Tanja Oblak Črnič; II. šola in vrstniki, Nika Šušterič in dr. Veronika Tašner; III. kultura, dr. Maruša Pušnik in dr. Dejan Jontes; IV. politika, dr. Tanja Oblak Črnič in dr. Meta Novak.

Poleg tega smo na drugem srečanju dogovorili tudi izhodišča za oblikovanje celostne podobe in spletne predstavitve raziskovalnega projekta Medijski repertoarji mladih.