Sodobna medijska potrošnja mladih


Tipologija medijske potrošnje mladih

V raziskavi preučujemo, kako se osnovnošolci, dijaki in študentje, ki odraščajo v visoko digitaliziranem vsakdanu, formirajo kot t. i. medijski protrošniki (angl. prosumers). Z digitalizacijo se namreč povečujeta izobilje vsebin, ki jih je mogoče konzumirati ne glede na lokacijo, ter domestifikacija medijev in tehnologij, zaradi česar mladi niso več zgolj konzumenti temveč hkrati tudi aktivni medijski producenti.

Vzorce njihovih medijskih rab opazujemo s pomočjo koncepta medijskih repertoarjev, ki so preplet raznolikih praks, posredovanih pomenov in soustvarjanja medijskih fenomenov. V tem smislu so medijski repertoarji tudi del procesa konstituiranja identitet, ki pri osnovnošolcih poteka pretežno skozi družinska razmerja, vrstniške odnose in izobraževalne prostore, pri srednješolcih in kasneje pa še dodatno skozi kulturno ter politično udejstvovanja.


Kaj pa o medijih, tehnologijah in mladih pravijo v medijih?

V okviru študije spremljamo tudi prispevke medijev, ki upovedujejo različne poglede na tehnologije, medije in mlade, kar je v času izvajanja pouka na daljavo postalo še posebej aktualno.