Ekipa

Sodelavci in sodelavke projektov Digitalna zrelost mladih (2023-2025) ter Medijski repertoarji mladih (2020-2024), prihajamo z Univerze v Ljubljani, in sicer s Fakultete za družbene vede (FDV) in Pedagoške fakultete (PeF). Pokrivamo raznolika teoretska področja in pri empiričnem raziskovanju uporabljamo komplementarne kvalitativne in kvantitativne metodološke pristope.

Tanja Oblak Črnič
Tanja Oblak Črnič, vodja raziskovalne skupine

Dr. Tanja Oblak Črnič je redna profesorica na Katedri za medijske in komunikacijske študije FDV Univerze v Ljubljani.

Ekspertna področja: študije digitalnih tehnologij in družbenih medijev, študije digitalnih kultur mladih, digitalno državljanstvo, politično komuniciranje in digitalni aktivizem.

Barbara Brečko
Barbara Brečko

Dr. Barbara Brečko je znanstvena sodelavka na Centru za družboslovno informatiko FDV.

Ekspertna področja: metodologija, statistične analize, kvalitativne študije kvantitativne študije, evalvacije, spletno anketiranje.

Dejan Jontes
Dejan Jontes

Dr. Dejan Jontes je izredni profesor na Katedri za medijske in komunikacijske študije na FDV.

Ekspertna področja: televizijske študije, televizijska občinstva, resničnostna in dokumentarna televizija, medijska produkcija, kritični pristopi k novinarskim študijam.

Katja K. Ošljak
Katja Koren Ošljak

Katja K. Ošljak je asistentka na Katedri za medijske in komunikacijske študije na FDV.

Ekspertna področja: digitalna produkcija, digitalno in medijsko opismenjevanje, digitalna kultura v vsakdanjem življenju, kvalitativne metode, spletna etnografija.

Tina Verovnik Lengar
Tina Lengar Verovnik

Dr. Tina Lengar Verovnik je docentka na Katedri za novinarstvo FDV.

Ekspertna področja: norma in kodifikacija knjižnega jezika, jezikovna kultura publicističnih besedil, stilistika govornih novinarskih diskurzov.

Breda Luthar
Breda Luthar

Dr. Breda Luthar je redna profesorica na Katedri za medijske in komunikacijske študije FDV.

Ekspertna področja: medijska in popularna kultura, kulturna potrošnja in razred, študije občinstva, potrošna kultura, potrošna kultura in vsakdanje življenje v socializmu.

Meta Novak
Meta Novak

Dr. Meta Novak je izredna profesorica in znanstvena sodelavka na Katedri za analizo politik in javno upravo FDV.

Ekspertna področja: analiza politik, javna uprava, izvajanje in vrednotenje javnih politik, oblikovanje in izvajanje evropskih politik.

Jure Plaskan

Jure Plaskan je asistent na Centru za politološke raziskave FDV.

Ekspertna področja: kulturologija, kvantitativna metodologija.

Maruša Pušnik
Maruša Pušnik

Dr. Maruša Pušnik je redna profesorica na Katedri za medijske in komunikacijske študije FDV.

Ekspertna področja: medijske in kulturne študije, antropologija medijev, kulturna zgodovina medijev, popularne kulture in kulture vsakdanjega življenja, kolektivni spomin in nacionalizem kot komunikacijski proces, ženski žanri, moda in medijsko komuniciranje.

Nika Šušterič
Nika Šušterič

Dr. Nika Šušterič je asistentka na Oddelku za temeljni pedagoški študij na PeF ljubljanske univerze.

Ekspertna področja: inkluzija, raznolikost in enakost v edukaciji.

Veronika Tašner
Veronika Tašner

Dr. Veronika Tašner je izredna profesorica za področje sociologije vzgoje na Oddelku za temeljni pedagoški študij na PeF ljubljanske univerze.

Ekspertna področja: meritokracija in edukacija, pravičnost in enakost v edukaciji, primerjava sistemov edukacije, spol in edukacija, sociologija družine, prihodnost edukacije, javno/zasebno šolstvo.

Mojca Žveglič Mihelič

Dr. Mojca Žveglič Mihelič je asistentka na Oddelku za temeljni pedagoški študij na PeF ljubljanske univerze.

Ekspertna področja: pedagoška metodologija, metodologija pedagoškega raziskovanja, preverjanje in ocenjevanja znanja ter izobraževanja učiteljev.