Categories
dogodki novice

Uvodno srečanje

Namen prvega sestanka je bil predebatirati predloge recenzentov, predvsem pa izhodiščni ambiciozni načrt projekta prilagoditi skrčeni finančni konstrukciji.

Na uvodnem spoznavnem srečanju vseh član/ic na projektu, pri katerem sodelujeta FDV in PeF, smo predstavili repozitorij za literaturo in doslej zbrana empirična gradiva, dogovorili smo spletni nastop in komuniciranje projekta ter se lotili določanja ključnih mejnikov raziskave.

Osrednji namen sestanka je bil predebatirati tudi nekatere predloge recenzentov, predvsem pa izhodiščni ambiciozni načrt prilagoditi skrčeni finančni konstrukciji, ki je za polovico manjša od prijavljene.

Sestanek je potekal kombinirano v živo in prek spleta.