Categories
dogodki

Priznanje za izjemne dosežke na področju družbene odgovornosti

Na častnem shodu FDV je vodja projektov MRM in DZM Tanja Oblak Črnič prejela fakultetno priznanje za izjemne dosežke.

Vodja našega projekta in profesorica s Katedre za medijske in komunikacijske študije Tanja Oblak Črnič je letošnja prejemnica priznanja Fakultete za družbene vede. Na častnem shodu FDV je bila nagrajena za izjemne dosežke na področju promocije družbene odgovornosti fakultete.

Tanja Oblak Črnič.

Prirejeno iz strokovne utemeljitve priznanja: “Red. prof. Tanja Oblak Črnič kot zavzeta in družbeno odgovorna raziskovalka v svojem predanem raziskovalnem delu izkazuje usmerjenost v aktualne družbene probleme in iskanje rešitev. V zadnjem obdobju je njeno delo na več kanalih odmevalo po celi Sloveniji in spodbudilo kritičen razmislek in ukrepanje staršev, vzgojiteljev, učiteljev, knjižničarjev in mnogih, ki se ukvarjajo z mladimi. Kot vodja projekta je raziskovalce vodila odgovorno in kolegialno, kar je pripeljalo do bogatih empiričnih rezultatov, ki slovenski družbi pomagajo bolje razumeti mlade in njihove medijske prakse v visoko digitaliziranih okoljih. Rezultati projekta so bili tudi medijsko zelo odmevni, kar kaže na ne le veliko zanimanje za tovrstne teme, ampak tudi na močne prenose znanja v širšo družbo s strani celotne projektne skupine. S pravočasno identificiranim družbenim problemom, temeljito analizo stanja in iskanjem rešitev je uspela pritegniti in mobilizirati številne druge akterje v družbi. Družbeno odgovorno raziskovalno delo z izjemnim sodelovanjem in vplivom v družbi je lahko zgled za številne mlade raziskovalce, ki na to izjemno aktualno področje šele vstopajo.”

Tanja Oblak Črnič in Iztok Prezelj, dekan FDV.

Draga Tanja, iskrene čestitke!